Apakah Keputihan Najis?

15 November 2013 - Kategori Blog

flowers-61Soal: Apakah keputihan termasuk najis ?

Jawab:

Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wa salam telah menjelaskan bahwasanya Allah tidaklah menerima shalat seseorang yang dalam keadaan berhadats sehingga berwudhu.

لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ

“ Allah tidaklah menerima shalat salah seorang di antara kalian apabila berhadats sehingga berwudhu”.H.R Bukhari dan Muslim

Hadats adakalanya sesuatu yang biasa,seperti kencing,kotoran buang air besar,angin dan darah haid.Dan kadangkala bukan sesuatu yang biasa semisal keputihan yang keluar dari kaum wanita di dalam banyak keadaannya.Demikian juga beser kencing dan istihadhah.Semua ini, kebanyakan dari ahli ilmu berpendapat bahwasanya ia membatalkan wudhu.

Bilamana demikian maka hendaknya seseorang yang diuji dengannya berusaha untuk menjaga agar cairan keputihannya tidak berceceran sehingga mengenai pakaian dan badannya dan hendaknya ia berwudhu setiap kali akan shalat.

Adapun kencing dan darah istihadhah maka keduanya najis secara qath’iy.Adapun tentang cairan yang keluar dari seorang wanita bilamana keluar dari jalan keluarnya kencing maka hukumnya adalah seperti hukum kencing (dari sisi kenajisannya).Dan apabila keluar dari jalan keluarnya anak, maka yang dhahir adalah suci walaupun ketika keluarnya membuat batalnya wudhu seseorang.

Dengan demikian maka cairan keputihan yang ditanyakan tidaklah najis namun membatalkan wudhu seperti angin.Dan inilah pendapat mayoritas ulama’.

Berkata syaikh Muhammad bin shalih al Utsaimin: “ Yang dhahir bagi saya setelah penelitian bahwa cairan yang keluar dari seorang wanita apabila tidak berasal dari kandung kencing,namun keluar dari rahim maka ia adalah suci, tidak menyebabkan anjisnya pakaian dan badan yang terkena olehnya.Adapun dari sisi hukum wudhu, maka ia membatalkan wudhu kecuali jika keluar secara terus menerus maka tidaklah membatalkan wudhu tetapi wajib bagi nya untuk tidak berwudhu kecuali jika waktu shalat telah masuk …” (Majmu’ Fatawa syaikh Ibnu Utsaimin:11/284)

Wallahu a’lam bishawab

Abu Zahrah al anwar

 

Sumber: http://radiomajas.com/apakah-keputihan-najis/

 
Chat via Whatsapp