Sarana Berbelanja Buku Buku Islam
0811250988
085799995911
085799995911

hasanahmuslim@gmail.com
Menu

Ensiklopedi Sahabat

KategoriSirah / Biografi
KodePIA-139
Di lihat887 kali
Berat(/pcs)3.1 Kg
Harga Rp 312.000 390.000
Anda Hemat Rp 78.000 (20.00%)
Beli Sekarang
Toko Buku Islam Online

Ensiklopedi Sahabat

Biografi dan Profil Teladan 104 Sahabat Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam Generasi Terbaik Ummat Islam Sepanjang Masa

Penulis : Mahmud Al Mishri
Penerbit : Pustaka Imam Syafii
Ukuran : 17 X 24cm
Kertas : HVS
ISBN : 978-602-9183-90-0

Sinopsis Buku Ensiklopedi Sahabat

Ummat Islam seluruh dunia sepakat bahwa generasi terbaik ummat ini adalah generasi Sahabat Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam. Merekalah yang seharusnya dijadikan idola dan teladan hidup bagi generasi sesudahnya. Namun ironisnya, generasi muda muslim sekarang sedikit yang mengenal pribadi manusia manusia pilihan Allah ini. Mereka lebih akrab dengan nama nama tokoh tokoh lain yang tidak pantas dijadikan panutan.

Maka, sudah saatnya ummat Islam mengenalkan kembali dan mengakrabkan generasi mudanya dengan tokoh tokoh penting dan utama dari kalangan Sahabat Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, panutan dan teladan hidup sejati.

Kisah keteladanan mereka terpotret apik melalui goresan pena emas penulis buku Ensiklopedi Sahabat ini; dimulai dari Khulafaur Rasyidin, Sepuluh Sahabat Nabi yang dijamin surga, dan seterusnya. Mereka adalah:

1- Abu Bakar Ash Shiddiq                                                                 53- Abdullah bin Ummi Maktum
2- Umar bin Al Khatthab                                                                  54- Ashim bin Tsabit
3- Utsman bin Affan                                                                          55- Abu Musa Al Anshari
4- Ali bin Abu Thalib                                                                         56- Utsman bin Mazh’un
5- Thalhah bin Ubaidullah                                                               57- Abu Darda
6- Az Zubair bin Al Awwam                                                             58- Al Bara bin Malik
7- Abdurrahman bin Auf                                                                   59- Usaid bin Khudair
8- Sa’ad bin Abu Waqqash                                                                60- Imran bin Hushain
9- Sa’id bin Zaid                                                                                   61- An Nu’man bin Muqarrin
10- Abu Ubaidah bin Al Jarrah                                                         62- Suhail bin Amr
11- Shuhaib Ar Rumi                                                                            63- Abu Dzar Al Ghifari
12- Salim Maula Abu Hudzaifah                                                        64- Khalid bin Sa’id
13- Mush’ab bin Umair                                                                        65- Abdullah bin Hudzafah
14- Zaid bin Tsabit                                                                                66- Abbad bin Bisyr
15- Anas bin Malik                                                                                 67- Thuwailah bin Khuwailid
16- Khabbab bin Al Arat                                                                       68- Zaid bin Al Khatthab
17- Sa’ad bin Mu’adz                                                                              69- Khalid bin Al Walid
18- Umair bin Sa’ad                                                                                70- Suraqah bin Malik
19- Abdullah bin Mas’ud                                                                        71- Abdullah bin Umar
20- Tsabit bin Qais                                                                                  72- Nu’aim bin Mas’ud
21- Abu Thalhah Al Anshari                                                                   73- Al Abbas bin Abdul Muthalib
22- Bilal bin Rabah                                                                                   74- Abu Jandal
23- Ikrimah bin Abu Jahal                                                                      75- Abu Bushair
24- Hamzah bin Abdul Muthalib                                                           76- Amir bin Fuhairah
25- Umair bin Wahab                                                                               77- Amr bin Al Ash
26- Hudzaifah bin Al Yaman                                                                   78- Hanzhalah
27- Ammar bin Yasir                                                                                 79- Abdullah bin Amr bin Al Ash
28- Ukasyah bin Mihshan                                                                        80- Haram bin Milhan
29- Ja’far bin Abu Thalib                                                                         81- Mu’adz bin Jabal
30- Jabir bin Abdullah                                                                              82- Hakim bin Hizam
31- Amr bin Jamuh                                                                                    83- Abul Ash bin Ar Rabi
32- Sa’ad bin Ar Rabi                                                                                 84- Ubay bin Ka’ab
33- Haritsah bin An Nu’man                                                                    85- Abu Tsa’labah Al Khusyani
34- Mu’awiyah bin Abu Sufyan                                                                86- Abdullah bin Jahsy
35- Amir bin Al Akwa                                                                                  87- Al Miqdad bin Amr
36- Abdullah bin Amr bin Haram                                                            88- Ka’ab bin Malik
37- Abu Hurairah                                                                                         89- Wahsyi bin Harb
38- Zaid bin Haritsah                                                                                  90- Julaibib
39- Usamah bin Zaid                                                                                    91- Abdullah bin Abbas
40- Sa’ad bin Ubadah                                                                                   92- Jarir bin Abdullah Al Bajali
41- Abu Sufyan bin Al Harits                                                                       93- Ath Thufail bin Amr Ad Dausi
42- Abdullah bin Salam                                                                                94- Salamah bin Al Akwa
43- Utbah bin Ghazwan                                                                                95- Umair bin Al Humam
44- Salman Al Farisi                                                                                      96- Muhammad bin Maslamah
45- Tsumamah bin Utsal                                                                               97- Abdullah bin Unais
46- Abdullah bin Rawahah                                                                            98- Hassan bin Tsabit
47- Abu Dujanah                                                                                              99- Qatadah bin An Nu’man
48- Ubadah bin Ash Shamit                                                                          100- Khuzaimah bin Tsabit
49- Sa’id bin Amir                                                                                            101- Mu’adz bin Amr
50- Abu Ayyub Al Anshari                                                                              102- Mu’awwidz bin Afra
51- Zaid bin Arqam                                                                                           103- Abu Qatadah Al Anshari
52- Abu Salamah                                                                                               104- Abdullah Dzul Bijadain

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: “Janganlah kalian mencela sahabatku. Demi Allah, seandainya salah seorang di antara kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka nilaonya tidak akan mencapai segenggaman tangan mereka, bahkan setengahnya punn tidak…”

Pemesanan Buku Ensiklopedi Sahabat

Untuk pemesanan buku ini silahkan klik Tombol BELI atau Detail atau dengan SMS / WA ke 0857 9999 5911

Detail pemesanan dengan mengklik CARA PEMBELIAN

New
Mengenal Pribadi Agung Nabi Muhammad

20%

Rp 60.000 75.000
New
Buku Peperangan Rasulullah

20%

Rp 119.200 149.000
Ummahatul Mukminin

20%

Rp 76.000 95.000
Buku Para Panglima Islam Penakluk Dunia

20%

Rp 79.200 99.000
Buku Sejarah Daulah Utsmaniyah

20%

Rp 143.200 179.000
Buku Kisah Kisah Dalam Al Quran

20%

Rp 143.200 179.000
Buku Hidup Mulia Dengan Minhajun Nubuwwah

20%

Rp 108.000 135.000

Cari Produk

Berlangganan

Dapatkan buku-buku terbaru, masukkan email anda di sini:

Delivered by FeedBurner

Statistik